VELKOMMEN TIL LOFOTEN ØKONOMISERVICE AS

Lofoten Økonomiservice er et autorisert regnskapsførerselskap med kontor i Henningsvær og Svolvær.
Vi er i dag 10 medarbeidere, 4 i Henningsvær og 6 i Svolvær.

Utskrift